Очакваме увеличаване на инвестициите в земеделието

Целим повече средствата за двата стълба по общата селскостопанска политика

Интервю на Живка Танчева със Запрян Янков

Министерството на земеделието, храните и горите стартира Национална информационна кампания сред земеделската общност в България.

Ще бъдат организирани срещи във всеки областен град.Темата е: Политиките за 2020 година и новата обща селскостопанска политика на ниво ЕС. Срещата в Пловдив се провежда днес в парк-хотел "Санкт Петербург".

Земеделските производители, искания и нагласи преди срещата в Пловдив за новата общата селскостопанска политика. Интервю по темата с народния представител от ГЕРБ за областта Запрян Янков. Той е член на Комисията по земеделието и храните в Народното събрание.

Янков подчерта, че на срещите ще се обърне специално внимание на мярка 13 за „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“.

Друга важна тема ще бъдат приемите по мерките на ДФЗ за животновъдството и в частност инвестиции.

По новата общостопанска политика определящи са екология и климата, каза още Янков. Той поясни, че миналата седмица са приети последните промени в законодателството за регистрация на личните стопанства. 

Още от Точно днес