Поне две години България ще е в чакалнята на еврозоната

Еврогрупата не иска да приеме държави със слаба икономика

Интервю на Живка Танчева с Румен Гълъбинов

Пресмятайки в утрото на двойките 20.02.2020 стигаме до уравнението за еврото без или със референдум.

Изчисляваме рискове и ползи от влизане в Еврозоната с икономиста Румен Гълъбинов. Той ще предупреди за балансите в системата и за клаузите на Лисабонския договор. 

Гълъбинов каза, че еврозоната предлага различни предимства

Премахват се колебанията на валутните курсове и се понижават разходите за трансфер на валута и таксите по банкови преводи. Лихвените проценти са по-ниски, а доверието на международната инвестиционна общност е по- високо. Банковата ни система ще ползва евтин ресурс от ЕЦБ. Ниски лихви за държавата, бизнеса и гражданите и лесен достъп до финансиране, както и повече инвестиции в икономиката.

България вече 23 години е във Валутен борд, имаме фиксиран курс и от тази гледна точка България е изконсумирала една част от недостатъците на еврозоната. Това което би могло да ни тревожи е инфлацията, т.к. януарската е на ниво 4,2 %.

Много е важно да сме добре подготвени за влизане в еврозоната, за целта ни се дават поне две - три години, допълни още Румен Гълъбинов.

Още от Точно днес