Анжелина Пенчева – преводач на месец февруари

Репортаж от събитието и интервю на Емил Николов с Анжелина Пенчева за „Артефир“

Гост в поредицата „Преводач на месеца“ в Литературния клуб на Столичната библиотека е доц. д-р Анжелина Пенчева, преподавателка по чешки език и литература и известна наша преводачка.Тя беше представена от журналиста и литературния критик Емил Басат и преподавателя по чешка литература в СУ доц. д-р Добромир Григоров.

На вечерта присъстваха много колеги бохемисти, преводачи, издатели и приятели на доц. Пенчева, в чиито преводи българските читатели познават творчеството на редица емблематични имена от съвременната чешка класика – като се почне от Карел Хинек Маха, Карел Чапек, Ярослав Хашек, Бохумил Храбал, Милан Кундера, Вацлав Хавел и се стигне до Иржи Кратохвил, Михал Вивег и Яхим Топол. От многобройните ѝ награди е достатъчно да се спомене „Премия Бохемика“ на чешкото Сдружение на писателите за най-добър чуждестранен преводач на чешка литература, с която тя е отличена през 2010 година.

Емил Басат подчерта, че Анжелина Пенчева влага особена емоционална ангажираност при избора на автори и заглавия и дори страст при техния превод, а доц. Добромир Добрев изтъкна, че нейните преводи на едни от най-ярките и трудни за превод представители на модерната чешка класика се отличават с много ярки открития и нестандартни творчески решения. Водещото в тези преводачески търсения на Анжелина Пенчева е стремежът ѝ в максимална степен да предаде на български както смисъла, така и емоционалните внушения на оригинала, като това много добре проличава в кореспонденцията, която преводачката поддържа с авторите, а особено показателна за това е кореспонденцията ѝ с писателя Милан Кундера за превода на романа му „Непосилната лекота на битието“.

Освен в основната си академична специализация – чешка литература – Анжелина Пенчева чете лекции и по теория на превода, превод и редактиране, различни видове специализиран превод и др. Тя има голям опит и практика и като преводач на документи, синхронен и консекутивен преводач, включително и на правителствено ниво и за институции на ЕС. Член е на Съюза на преводачите в България, а от 2019 г. е и член на УС на СПБ, както и на редакционната колегия на списание “Хомо Бохемикус”.

Какво още казаха преводачката и участниците във вечерта, можете да чуете в звуковия файл.
Още от Артефир