Важна е каузата на Комплекса за ранно детско развитие

Интервю на Екатерина Костова с Мариана Костадинова

Фондация „За нашите деца“ започва кампания за привличане на обществена подкрепа за създаването на Комплекс за ранно детско развитие в сградата на бившия дом за деца, лишени от родителски грижи „Рада Киркович“ в Пловдив. Мариана Костадинова, мениджър „Социални и интегрирани услуги“ в пловдивския клон на организацията обяснява:

В този комлекс ще се обединяват няколко социални и интегрирани услуги в полза и подкрепа на деца от уязвими групи и техните семейства. Нашият призив към гражданската общност и бизнеа в Пловдив е за набиране на средства за ремонтиране и оборудване на помещенията в сградата на бившия дом „Рада Киркович“, където ще се предоставят  тези услуги.

Помещенията са разположени на два етажа. На единия са кабинетите на специалистите, които ще работят с децата и семействата. Ще се изгради и обучителен център, който ще предоставя иновативни обучения за тях, както и за специалисти в социалната, здравната и образователната сфера.

Не само паричните средства са важни в тази кампания, важо е подкрепата на каузата да бъде и от доброволци, дори предоставяне на услуги, например строително-ремонтни дейности, казва Костадинова.

По думите й, бившият дом „Рада Киркович“ е създаден точно така като сиропиталище през 19 век - именно от обществото, което е намерило средства и се е погрижило децата-сираци да са добре възпитани и обгрижени.

Днес нашата цел е да покажем, че нашето общество също мисли за децата, които са от уязвими групи и се нуждаят от подкрепа от цялото общество.

Интервюто е в звуковия файл.

Още от Ден след ден