За Разлог и песните с биографии

Оля Стоянова разговаря с Бойка Асиова в „А сега накъде“

Писателката Бойка Асиова споделя за пътищата на своите герои и за пътищата, по които тя е минала.

Разтваряме романите „Вълчицата излиза привечер“, „Яловата вдовица“, която в края на миналата година излезе на турски език, „Лудовица“ и „Запеските“ и няма голяма изненада, че повечето пътища ни водят към Разлог – място, пълно с истории. А Бойка Асиова разказва как се раждат песните с биография.