Да разпознаваме Христовия образ у всеки

''По пътя към храма'', 23.02.2020 г.


Неделята, която отбелязваме днес, е третата подготвителна неделя за Великия и спасителен пост - Неделя Месопустна. Църквата ни запознава и говори за начина, по който всеки един от нас трябва да живее, за да може заставайки пред Божия съд, да застане от страната на помилваните, на спасените. Тя не ни казва уклончиво за съществуването на Страшния съд. Напротив, тя ни казва да, има и директно ни говори за Него, давайки ни и известявайки ни съществуването на нещо неизбежно и задължително за всеки един от нас.

"Ще дойде денят Господен, както крадец идва нощем; тогава небесата с шум ще преминат, стихиите ще преминат и ще се разрушат, а земята и всички неща по нея ще изгорят" (2 Петр. 3:10).

"И веднага подир скръбта на ония дни слънцето ще потъмнее и месечината не ще даде светлината си и звездите ще изпадат от небето и силите небесни ще се разклатят" (Мат. 24:29).

"Братя и сестри,

такава картина ни рисува Словото Божие, като ни вещае какво ще стане при второто Христово пришествие. Като предизвестие на страшния Божи съд ще настане поврат в природата и у хората. Предполага се, че гравитационните сили ще се разклатят и ще настанат страхотни бедствия. Всички хора ще премират от страх и смут. Но според обещанието на Господа "очакваме ново небе и нова земя, на които ще обитава правда" (2 Петр. 3:13).

Никой от нас не знае, дали тази промяна и разрушение на мировия порядък ще стане по силата на Божия заповед или ние със своето безумие ще доведем края на света и на себе си. По-вероятно е Господ да се яви след промените, които сам ще предизвика. Но войните, разрушенията, липсата на любов, ожесточението между хората са белези и напомняния за страшния Божи съд и свършването на този свят. Само Бог знае точно кога ще стане това, предвидил го е и ни го е съобщил чрез пророците Даниил, Йезекиил, чрез Спасителя и чрез апостолите. "Затуй, възлюбени, като очаквате това, постарайте се да се намерите пред Него в мир, неосквернени и непорочни!" (2 Петр. 3:14).

"Ако слушаш гласа на Господа, твоя Бог и грижливо изпълняваш всичките Му заповеди..., благословен ще бъдеш в града и благословен на полето, благословен ще бъде плодът на твоята утроба, благословени ще бъдат твоите житници и клетове, благословен ще бъдеш, когато влизаш и благословен - кога излизаш" (28:1, 3, 6).

Човек се вълнува като чете този пасаж от книга Второзаконие в св. Библия. Но какво е това в сравнение с гръмовете на Страшния съд, когато не евреите и свещениците ще изговарят благословение и проклятия, но Божественият Съдия и не народът ще отговаря: "Амин!", а Божиите ангели (Мат. 25 гл.).

"Идете от Мене проклети, - ще прозвучи гневното слово на Христа Господа към онези, които са от лявата Му страна, в огън вечний, приготвен за дявола и неговите ангели" (Мат. 25:41).

После обаче лицето на Христа ще се разведри, гневът ще изчезне и Той ще се обърне с милост към добрите и разкаяли се:

"Дойдете вие, благословените на Отца Ми, наследете царството, приготвено вам от създание мира" (Мат. 25:34).

Господи Боже, ние вярваме, че ще има вечен съд. Вярваме, че отново ще дойде Твоят възлюбен Син на земята! Вярваме, че ще бъдем съдени, че ще има ад. Но вярваме и това, че ще има и рай! О, Господи, бъди милостив! Не ни давай да видим ада! Със Своя свят Дух упъти ни в доброто! Прости слабостите и греховете ни, за да наследим Твоето царство! Амин!“

Ставр.ик. Иван Кондаков

В рубриката "Съвременна Библия" - Световната здравна организация издаде доклад, в който обяви, че нито една страна в света не се грижи достатъчно добре за бъдещото поколение. Обстановката, в която се отглеждат децата ни не е нито здравословна, нито подходяща. В класацията все пак се отчита, че едни страни обръщат повече внимание на проблема. От 180 страни България е класирана на 45 място. Според доклада главните заплахи за бъдещето на нашите деца са климатичните промени и световното промотиране на нездравословни храни. Децата ни имат нужда от чиста планета и здравословна храна. Това, което докладът пропуска е, че децата ни имат нужда от път. Да живееш на чиста планета, да ядеш здравословна храна и да тънеш в безпътица е рецепта за саморазрушаване. Мегазвездата Джъстин Бийбър може да ни помогне да разберем това. Неговият живот показва колко е важно човек да знае Пътя, който извежда от всяка безпътица.


Още от По пътя към храма