Пловдив проведе смислен дебат за най- престижните си награди

Интервю с Нина Димовска - началник на отдел ''Култура, археология и културно наследство'' в община Пловдив

По покана на отдел „Култура, археология и културно наследство“ на Община Пловдив в Дома на културата вчера се проведе работна среща за представяне и обсъждане на постъпилите писмени предложения по проекта за нов Статут на „Награда „Пловдив” в областта на изкуството и културата.

В новия проект на Статута има няколко промени. 

Паричната премия ще е в размер на 2 000 лв., вместо досегашните 1000 лв. 

За първи път е включена възможност за удостояване със Специална награда „Пловдив” за изключителни постижения и цялостен принос  в областта на изкуството и културата, която е в размер на 10 000 лв. 

Въведена е за първи път нова категория „Съвременни перформативни и мултижанрови изкуства“. 

 Ново е и това, че наградените творци и творчески колективи и техните произведения ще се вписват в „Книга на Награда „Пловдив“ в областта на изкуството и културата“. Книгата ще се съхранява в специална витрина в отдел „Култура, археология и културно наследство“, достъпна за гражданите.

Редактирани и разширени  са някои от категориите, които стават: Художествена литература и хуманитаристика; Художествен превод; Журналистика в сферата на културата; Архитектура и естетизация на градската среда; Музика и танцово изкуство; Театър; Изобразително изкуство; Аудио визуални изкуства, фотография и операторско майсторство; Опазване на културното наследство и съхраняване на паметта; Произведение на изкуството, предназначено за деца; Съвременни перформативни и мултижанрови изкуства.

Предложения до посочената дата бяха внесени от Асен Асенов, Веселина Александрова, Евгений Тодоров, проф. Никола Лаутлиев, проф. Георги Манолов, Александър Секулов, Пенка Калинкова и Емил Миразчиев.

Всички участници изразиха мнение, че награди „Пловдив” трябва да бъдат по- разпознаваеми сред широката общественост в града, поради което трябва да се работи в посока популяризирането им и по-сериозно представяне на носителите на приза в отделните категории всяка година.

Председателят на Дружеството на пловдивските писатели Атон Баев предложи самата церемония да се разчупи и да се отвори към хората, като излезе от традиционните театрални или концертни зали и да се състои в градска среда, край реката или в Епископската базилика например.

Предложението на Асен Асенов оценките на заслужилите творци и колективи да се правят от едно общо жури, в което да не влизат пловдивчани беше отхвърлено. 

Предложено бе също музиката и танца да се извадят от обща категория и да се обособят в отделни.

Александър Секулов и Евгений Тодоров предложиха новият раздел „Съвременни перформативни и мултижанрови изкуства” да отпадне, но зам.-кметът Пламен Панов, а и мнозина в залата заявиха, че той трябва да присъства, тъй като така се разширява обхватът на творците, чийто усилия могат да бъдат признати. 

Представителите на градските музеи и галерии отбелязаха, че са намерили своето място в наградите с разширяване на една от категориите и добавянето на „Съхраняване на паметта“ в нея. „Ние това правим, затова сме музей“, каза шефът на ГХГ Красимир Линков.Още от Точно днес