Разговори на тротоара: Светлозара Христова

Разговори на тротоара: Светлозара Христова

Разговори на тротоара е рубрика на предаването Улица "Събота", посветена на хората, които правят Варна едно по-добро място за живеене. Всички онези цветни, дейни, творчески личности, които, с малко или с много, допринасят за развитието на градската култура в града.

Един от тези хора е Светлозара Христова - културолог, мениджър, оценител в различни програми в полето на съвременното изкуство; артистичен сътрудник и автор на текстове в сферата на съвременния танц и театър, лектор в рамките на ключови граждански инициативи. Тя е инициатор и основен организатор на фестивалните платформи RADAR Festival Beyond Music и MOVING BODY Festival, както и изпълнителен директор на Българска фестивална асоциация, чиято основна мисия е да създава благоприятна среда за устойчивото развитие на фестивалите в страната.

- Имаш ли любима улица във Варна?

Нямам, защото моята асоциация с Варна е морето. По-скоро имам любимо място - района около вълнолома и пристанището. Не свързвам Варна с улици, а с морето и с една прекрасна реплика на мои приятели: "Ти си щастливка, че живееш в град, чиято граница е хоризонтът". Срещата с този хоризонт е моята представа за родния ми град.

А ето и останалите отговори на Светлозара:

Още от УЛИЦА СЪБОТА