В България

Липсата на време и пари са основните предизвикателства пред рекламната индустрия

Чуйте Гергана Иванова и Дамяна Генчева
Рекламната индустрия в България страда от липса на време за разработване на работещи идеи и на средства за реализирането им и за възнаграждения на специалистите. Това създава пречки за задържането и развитието на талантите. Върши се твърде много работа за прекалено кратки срокове, а това има потенциал да окаже негативно влияние върху бизнеса като цяло.

Това са част от изводите от проекта „Талантът да задържиш талантите или как рекламната индустрия да стане отново привлекателна за младите“, реализиран от платформата PRAKTIKA с техниката Lego Serious Play по идея и реализация на Василиса Иванова и Николай Тинков. Официалното представяне на пълните резултати от проекта ще бъде на 25 февруари от 18:30 ч в Клуб Грамофон.

И мениджърите, и талантите ясно осъзнават проблемите в индустрията и факта, че те са общи. Има желание за по-често иницииране на професионални срещи между агенциите, на които участниците да могат да обсъждат и търсят решения на предизвикателствата, които срещат. При работодателите има очаквания тази роля да се изпълнява от БАКА, като считат, че към момента това не се случва, а проблемите само се натрупват.

Едно от важните предизвикателства е, че работата е разпределена между малко хора, понякога с недостатъчно опит. Талантите се налага бързо да се гмуркат в проектите, което не им дава възможност да се задълбочат и да развият стратегически идеите. Работодателите отбелязват заплащането като сравнително водещ фактор при задържането и развитието на хората, докато - впечатляващо - при талантите това стои на доста по-заден план. На преден план те посочват нуждата от коучинг, менторство и обучение, което да гарантира дългосрочни резултати.

„В агенциите са останали малко старши специалисти и върху тях падат тройни очаквания: да създават продаваем криейтив; да следят за високото качество на работа и спазването на критериите с цел агенцията да участва и на фестивали и да развиват младите. При така поставените приоритети развитието на талантите остава на заден план, а от това страда и текущата работа, защото има нужда от преправяне преди да стигне до клиента“ - отбелязват авторите на проекта.

Lego Serious Play е техника, която подобрява решаването на проблеми в екип. Използвайки зрителни, слухови и кинестетични умения, методът повишава способността на участниците да учат и слушат, и служи като споделен език, независимо от културата или положението им.

Още за предизвикателствата пред рекламната индустрия, в това число да задържи и талантите в нея, чуйте от разговора на Катя Василева с Гергана Иванова - управляващ партньор в една от големите рекламни агенции и сред водещите фигури в платформата PRAKTIKA и Дамяна Генчева - акаунт мениджър в агенцията и представител на талантите в проекта.
Още от Ритъмът на столицата