Свободните хора и идеи на Патрик Смитьойс

Патрик Смитьойс е холандец и живее в България повече от 20 години. Освен с бизнес начинанията си той е известен и с гражданските каузи, които популяризира. Създател е на първия у нас частен природен резерват, основател е и на платформата „Свободните“, която събира историите на успели и вдъхновяващи българи и представя идеите им за развитието на страната ни. 

Казва, че се е занимавал с много каузи, но постепенно е осъзнал една от типичните черти на българския характер – хората трудно се обединяват около някоя идея. Въпреки това е убеден, че във всеки град и всяко населено място у нас има будни и устремени хора, които водят своите битки. Именно тях е поставил в центъра на „Свободните“, с надеждата да успеем да осъзнаем своите шансове за бъдещето и да повярваме, че понятието „нормална държава“ е постижимо.


Още от Време и половина