Заекът на Дюрер падна под ноктите на един византийски сокол

Интервю на Милена Лекова с Любен Домозетски „Какво се случва“

Първата самостоятелна изложба на младия изкуствовед и куратор в СГХГ Любен Домозетски е подредена в малката столична галерия Little Bird Place, която представя произведения, свързани с природата, биологичните видове и екологията. 

Заглавието  „Заекът на Дюрер падна“ е изненадващо и интересно, защото част от работите, които показва авторът, се определят като научна илюстрация и са плод на задълбоченото му и аналитично изучаване на природните форми, преди те да бъдат претворени в произведение на изкуството.

Традициите на анимализма и научната илюстрация в изобразителното изкуство е тема, която интересува изследователя и художник Любен Домозетски и която, въпреки че е малко позната на българската публика, е много интересна. 

Изказът на тази първа изложба на куратора се определя от погледа назад към иконописната традиция на средновековното византийско изкуство и ренесансовия интерес към живата природа и желанието за нейното правдоподобно представяне. Заглавието е част от името на едно от произведенията в изложбата, което поставя знаменития Заек на Албрехт Дюрер в една интересна, но съвсем възможна ситуация.