СЕТА - рискове и ползи за малкия бизнес

Ваня Григорова за СЕТА и рисковете за малките производители
Ратифицирането на първо четене в края на януари на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада и Европейския съюз, по-известно като СЕТА, предизвика поредица от протести. Според недоволстващите подписването на търговската спогодба ще наруши правата на българските граждани и ще постави корпорациите и едрия бизнес над държавата в Арбитражния съд, предвиден в СЕТА.

Споразумението премахва 98% от митата между Канада и ЕС, като цели да подпомогне растежа и работните места чрез подобрен достъп до пазара за стоки, услуги и инвестиции.
 
„Ще бъдат подложени на натиск традиционни продукти, доколкото вече ги имаме в България“, заяви Ваня Григорова, икономически съветник на КТ „Подкрепа“ и автор на изследвания за въздействието на т. нар. договори за свободна търговия върху българската икономика и социална сфера. „Има и друг начин, по който малките производители ще бъдат засегнати, и това е през регулациите и стандартите.“ 
Споразумението не е толкова икономическо, колкото политическо, допълни Ваня Григорова. 

Според Ваня Григорова не можем да очакваме значително увеличение на износа на България към Канада, тъй като Канада никога не е била значим търговски партньор на България. Най-високи стойности на износа са били отчетени през 2000 г., когато не е действало никакво такова споразумение. Значима пречка е географското раздалечение между Канада и България. 

„Ползите както от всяко търговско споразумение са в повече търговия, оттам и повече работни места, по-добри социални придобивки и по-висок стандарт“, обясни евродепутатът д-р Андрей Ковачев. „В конкретния случай това споразумение с Канада в голямата си част вече е в сила от 21 септември 2017 и вече ние имаме първите положителни резултати - за 2018 е увеличен с 29% стокообменът между България и Канада. Отпаднаха визите за български граждани, които пътуват за Канада.“, допълни още той. 

Според д-р Андрей Ковачев по никакъв начин не може да има риск за малкия и средния бизнес в България. В споразумението, обясни той, ясно е записано, че никой стандарт няма да бъде понижен и че няма да има намеса в регулаторните механизми на страните-членки. Няма да бъдат необходими промени и на конституционно ниво. 
Още по темата - чуйте в звуковия файл. 

Още от Вашият глас