Предстои стартирането на Национална програма "Предоставяне на грижа в домашна среда"

Репортаж на Ангел ШенковПредстои стартирането на Национална програма "Предоставяне на грижа в домашна среда", това заяви директора на Бюро по труда Кърджали Метин Хафъзсалим. По програмата се осигурява заетост на безработни лица като домашни помощници за предоставяне на персонална грижа в домашна среда на хора с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ и хора над 65 г. възраст за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Република България.

Подробностите в репортажа на Ангел Шенков в звуковия файл.