Андон Балтаков, генерален директор на БНР:

Ще се работи за възстановяване на студийния комплекс на Радио Стара Загора

Интервю на Нели Ангелова с Андон Балтаков

Редакционна независимост в Българското национално радио е гарантирана. Обществените медии трябва да се финансират с обществени средства. Това каза в студиото на Радио Стара Загора Андон Балтаков, генерален директор на БНР. Днес той за първи път посети първата в системата на обществената медия районна радиостанция в качеството си на генерален директор. Управление на дефицита, оптимизиране на разходите по издръжка на БНР и увеличаване на собствените приходи -  това са първите стъпки на новия ръководен екип, увери той.

Генералният директор каза още, че ще се работи за възстановяване на студийния комплекс на Радио Стара Загора, чиято реконструкция е започнала през 90-те години на миналия век.

„Важно е да бъде реконструиран. Надявам се в съвсем скоро време, в средносрочно бъдеще да имате един прекрасен културен център, който да бъде част от културния живот на Стара Загора“, добави Андон Балтаков.

По повод начина на финансиране на националното радио той коментира, че обществените медии трябва да се финансират с обществени средства, редно е да продължи и общественият диалог по темата.

„В момента издръжката на БНР е между 54 и 55 млн. лв., ефирният рекламен пазар е и 20 млн лв.  Дори да погълнем целия пазар, няма да покрием половината си разходи“, коментира Балтаков. И уточни, че миналата година от реклама националното радиот е получило около 1,2 млн. лв.

Дори да увеличим на 100% тези приходи няма да покрием този дефицит, но ще нарушим тотално рекламния пазар.  Предполагам, че ако БНР е агресивен на рекламния пазар, поне две-три частни радиостанции може да се закрият, защото няма да имат финансиране, а така и правото на избор на самото общество да слуша различни типове радио ще бъде намален, така че ние сме отговорен играч на рекламния пазар. Това е виждането ми. Затова искаме диалог с обществото, искаме полемика, за да се убедим, че обществените медии трябва да се финансират с обществени средства“, добави генералният директор на БНР.  

Той увери, че в момента ръководството на обществената медия търси и правилната форма, за да може всеки един от работещите в националното радио да получи трудово възнаграждение, с което да се гордее, че е част от екипа на БНР.

„Регионалните радиостанции са органична част от системата на БНР и това делене на София и останалите радиостанции не би трябвало да продължава повече.  В момента се прави анализ на начина, по който се е формирало трудовото възнаграждение. В бъдеще то ще бъде обвързано и с нова система за оценка на труда или атестация. Дал съм си 4 до 6 месеца“, заяви Андон Балтаков.

За пореден път той бе категоричен редакционната независимост на журналистите е гарантирана.

Чувствайте се свободни, творете и бъдете отговорни“, добави генералният директор.

Още от БНР уеб