МОН предлага четири нови програми за развитие на образованието

Репортаж на Еленица Маринова за предаването „12+3“

В Министерството на образованието и науката бяха представени националните програми за развитието на образованието, които тази година са 21 на брой. Просветното ведомство предлага нови четири програми, свързани с изграждането на научни и дигитални училищни центрове, насърчаване на кариерното развитие и по-добрата комуникация с родителите.

За националните програми тази година ще бъдат осигурени 140 милиона лева. С тях се финансират дейности, за които обикновено средствата на училищата не достигат.

Най-много средства ще бъдат отделени за Националната програма за изграждането на училищна СТЕМ среда. С 20 млн. лева ще бъдат изградени центрове за млади изследователи и дигитални създатели, обясни просветният министър Красимир Вълчев. Той изрази тази програма да мотивира интереса на учениците към математиката, природните науки и техниката. В работилници и изследователски стаи учениците ще решават реални казуси и проблеми в бизнеса, ще провеждат изследвания и експерименти.

Нова програма ще бъде насочена към Центровете за подкрепа на личностното развитие, които от 2015 година насам се финансират от държавата. Има налични кариерни консултанти във всички области, обясни министърът. Очакванията са центровете да се превърнат в така необходимите свързващи звена между училищата. 

Просветното министерство ще финансира училищните проекти, свързани със задълбочаването на взаимодействието с родителите. Очакванията са те да бъдат по-активно привлечени към обсъждането и взимането на решения, свързани с училищния живот, както и да имат активно участие в дейности по превенция на отпадането на децата от образователната система.

Предвижда се и отделна програма за разработването на учебни помагала и методически ръководства, насочена към общообразователните предмети по чужд език и професионалното образование.

За първи път тази година ще има и национални програми във висшето образование. Една от тях ще бъде насочена към педагогическото висше образование, обясни Красимир Вълчев.

Увеличават се средствата по съществуващите национални програми, свързани с ученическите олимпиади и състезания, както и националното външно оценяване. Общините ще бъдат подпомогнати и в усилията срещу десегрегацията на ромските ученици.

Предвижда се още реализирането на различни дейности по програмата „Осигуряване на съвременна образователна среда“ като провеждане на инициативи в училищните библиотеки, създаване на кътове за четене и площадки за безопасно движение по пътищата.

Всяка година се разширяват и дейностите, насочени към българските неделни училища зад граница. Ежегодно над 300 учебни заведения получават финансиране в размер на 12 милиона лева с цел популяризиране на българската система на висшето образование и провеждането на кандидатстудентски курсове.

Предстои общественото обсъждане на националните програми, които ще бъдат приети в началото на април. Изпълнението на част от дейностите, ще започне през май.

Повече по темата можете да чуете в звуковия файл.


Още от 12+3