Мария Драгомирова или от УПК-то до докторантурата

Мария Драгомирова в Мисията Милосърдие

Трябва да направим едно пояснение за поколенията, отрасли през последните три десетилетия. УПК беше последната степен на средното образование в годините на презрелия социализъм в България – Учебно професионалните комплекси трябваше да обучат масовия български зрелостник на занаят или професия.

Така последните един или два класа от гимназиите преминаваха в професионално обучение. Режимът се нуждаеше от подготвена работна ръка.

Едва ли недоимъкът на медицински сестри тогава е бил както сега, но обучението по сестринско дело съществуваше като специалност.

Тъкмо тази професия избира героинята на нашия радиопортрет Мария Драгомирова.

В студиото я посрещам с обръщението д-р Драгомирова, защото тя е доктор по социална медицина и организация на здравеопазването.

Иначе си е медицинска сестра. Даже през 2008 г. е определена за „Сестра на годината“. В наши дни е главна сестра в Медицинския институт на МВР или както сме свикнали да казваме МВР болница.

За пътя от  УПК-то до докторантурата, за магистърските дипломи преди това, за това как се преодолява стресът, за да възцари доброто настроение сред сестринския състав… слушайте разговора.