Проф. Лизбет Любенова: Нашето Възраждане започва именно като културно

   "Когато падаме под Османска власт, ние завършваме своя политически живот с едно изключително културно достижение – Търновската книжовна школа. И когато започваме нашето Възраждане, ние имаме на практика две културни институции – т.е. нашето Възраждане започва именно като културно. Не отделям революционните борби, които са паралелни, и които на практика се преплитат, но като институции и двете са уникални. И двете се дължат само и единствено на усилията на българския народ: имам предвид 1869 г. и основаването на Българското книжовно дружество, което привлича университетски, наистина европейски учени, от ранга на Константин Иречек, на Ватрослав Ягич, Виенска книжовна школа, Пражка книжовна школа, които са съпричастни към създаването на бъдещата Българска академия на науките, и – една година по-късно – създаването на Българската екзархия", това заяви в предаването на Радио Благоевград за история и национална култура "Изгрей зора" проф. Лизбет Любенова. 

   "Може би слушателите трябва да знаят, че това е една борба, която продължава повече от половин век, тъй като нито една Велика сила не застава зад нас. Дори Русия е срещу отделянето на българите в отделна автокефална църква, тъй като по силата на своите международни споразумения тя е покровител на всички в "Румилет", т.е. на всички православни, без да се разграничават вътре етноси. В този смисъл ние имаме нещо наистина извоювано от самите нас... нещо, за което буквално са умирали хора", допълни проф. Любенова.

   Можете да чуете целия неин разговор (от 23.02) с д-р Кирил Алексиев, да узнаете много важни подробности за борбите за българска екзархия, за българското общество като гръбнак на икономиката на Османската империя през 19 в., за съпротивата на Цариградската патриаршия, за героите и жертвите на една борба...: