Тайнствата на траките в новата книга на проф. Валерия Фол

Книгата е както за историци, така и за изкушения читател непрофесионалист

Интервю на Станислава Пирчева с проф. Валерия Фол в предаването ''Нощен хоризонт''

Историята на едно общество не е само войни и бит, а и натрупване на знания. Дори да изчезне един народ, да слезе от историческата сцена, той предава своето знание на следващите. Траките са част от образуването на българския народ. Това каза в предаването „Нощен хоризонт“ историкът и траколог проф. Валерия Фол. Нейната нова книга „Тайни общества на траките“ описва по приказен начин структурата и ритуалите на неформалните общности на древните ни предци.

„Знанието на траките е натрупвано с хилядолетия. Говорим за един народ, чието формирано е започнало някъде на границата на четвъртото и третото хилядолетие. Живее по тези земи, натрупва знания, предава ги от поколение на поколение и така е до образуването на българската държава. Но част от знанията остават.“

Структурата на тракийското общество е структура на аристократично общество, управлявано от династически род и аристократическа върхушка и поданици общинници, поясни проф. Фол.

Почти няма робство, освен някой и друг домашен роб, за разлика например от полисното общество. Това са обществата, които имат монархическо управление, а не олигархично – говорим за тракийското общество. Аристократическата върхушка не управлява, залагайки на етническо самосъзнание. Това самосъзнание, което ние днес имаме – аз съм българин, аз съм грък, аз съм французин, в древността го няма, особено в аристократическите общества.“

Владетелите в тракийското общество по рождение са призвани да общуват с божествата и да изпълняват най-важните обреди е тяхно задължение, привилегия, посочи историкът.

Проф. Валерия Фол с книгата „Тайни общества на траките“

За траките е характерно, че държавното управление не е строго централизирано и има права, делегирани на останалата аристокрация и на завладените племена.  

Защо червеният цвят е бил характерен за всички тайнства? Този цвят се съхранява като царския цвят и преминава и в Средновековието, разказа проф. Валерия Фол.

„Асоциацията е с родилната кръв на великата богиня-майка. В царската доктрина владетелят е син на великата богиня-майка и на слънцето с двоен образ – космическото светило и неговото отражение на земята: свещения огън. Тази идея за свещеността на владетеля и на неговото тяло, тя е много древна, не е само тракийска, тя присъства навсякъде, особено в средиземноморския свят. Тя е още от неолита.“

Книгата на Валерия Фол е с впечатляващ илюстративен материал. Проф. Фол призна, че не е замисляла написването на книгата, но е била провокирана след лекция в Кърджали от въпроса защо не опише онова, за което говори. 

„Писането на тази книга беше трудно, защото исках без на сантиметър да се отдалечавам от академизма, да напиша книга, която да се чете с удоволствие. Това беше най-трудното нещо за мен, това да направя: да се чете книгата както от хора историци, така и от хора, които нямат представа от история.“

Проф. Валерия Фол в студиото на „Хоризонт“

Последните археологически изследвания са придали на книгата плътност и са разширили основата за написването й – тя се опира не само върху писмени извори, отбеляза проф. Валерия Фол.

„Тайни общества на траките“ е посветена на тези общества, които са спазвали определен режим на живот, на хранене, на обличане – не непрекъснато, а в определени периоди от годината или от живота си. Усвоявали са определени знания. Специално внимание е обърнато на музиката, защото в много от подмогилните сакрални градежи, които по инерция се наричат гробници, се оказа, че има изключителна акустика.“

Валерия Фол е професор по стара история и тракология, доктор на историческите науки с хабилитация по теория и история на културата на древността и има докторска степен по изкуствознание. Автор е на 11 монографии и над 250 статии и студии на различни езици. Изследователското поле на Валерия Фол включва антична история, култура и религия на Европейския югоизток (Гърция и Тракия) и Средиземноморието, тракология, приемственост между Античността и следващите исторически епохи в Европейския югоизток.

Работи в Центъра по тракология "Проф. Александър Фол" към Българска академия на науките и преподава история на българските земи в древността, тракология, история на Елада и културно-историческо наследство на траките в бакалавърските и магистърските програми в Университета по библиотекознание и информационни технологии в София.

Цялото интервю чуйте в звуковия файл.
Още от Нощен хоризонт