Янко Мустаков и първият мъжки хор в България след Освобождението

Помните ли... Янко Мустаков?

През 1877 г., заедно с руските войски император Александър Втори пристига в освободения Свищов. Там го посреща ентусиазиран хор и пред него са изпълнени хорови песни, специално написани за случая от диригента Янко Мустаков.

Музикантът Янко Мустаков е забележителна възрожденска личност - педагог, диригент и композитор. В историята на нашето музикално изкуство той е останал като създател и диригент на този първ светски български хор, но неговите заслуги към нашата музика са много по-големи. Като педагог той пръв въвежда нотното пеене, възпитава едни от най-изявените бъдещи учители на нацията - Иван Шишманов, Георги Байданов, Атанас Паунов и още много други. Пише учебни помагала, уникални за времето преди Освобождението, като „Буквар народен по звучна метода за ученици от първо отделение на основното училище в Свищов", "Православно учение - ръководство по изучаването на закон Божи“.

Янко МустаковКато композитор Янко Мустаков пише 15 творби за хор, сред които песните “Царю, добре дошъл“ по текст на Иван Вазов, “На царя на Русия" по текст на Петко Славейков, “О, ден тържествен, ден велик“ и “Из кръв и дим“ отново по стихове на Вазов.

Янко Мустаков е роден на 3 януари 1842 г. в Трявна, в състоятелно семество. Основното си образование получава в родния си град, след това, още 20-годишен, по препоръка на Николай Павлович и Петко Славейков става учител в Средното махленско училище в Свищов и псалт в църквата "Свети Димитър". С помощта на евангелския пастор д-р Лонг учи в Букурещката консерватория, а след завършването й отново се връща в Свищов. Продължава педагогическата си дейност и пее в църквата „Свето Преображене“. Към църквата създава музикален кръжок, който през 1868 г. прераства в Певческо дружество. Създава и любителски струнен оркестър, с който изпълнява антрактната музика към театралните представления в града.

Първата си композиция Янко Мустаков създава през 1870 г. - „Опелото на Исус Христос“ по текст на учителя от Лом Кръстьо Пишурката. Същата година, на Великден творбата е публично изпълнена. След Освобождението Янко Мустаков е назначен за инспектор в Свищовската учебна околия, но умира много млад - само 39-годишен - на 24 декември 1881 г.

Създаденият от него първи български хор съществува и до днес, като носи неговото име от 1934 г.

В звуковия файл можете да чуете една от песните на Янко Мустаков - „Из кръв и дим“, за която се предполага, че е била изпълнена при посрещането на руския император на 16 юни 1877 г. в Свищов. Текстът е на Иван Вазов - стихотворението му „Марш“. Песента е публикувана за първи път под заглавието „Първи български марш“.


Още от Алегро Виваче