Чл.-кор. на БАН проф. д. изк. Мила Сантова:

Българският национален комитет на ИКОМ и новата роля на музея

Разговор на Божидар Любенов с чл.-кор. на БАН проф. д. изк. Мила Сантова

Международният съвет на музеите ИКОМ (в превод от английски език ICOM – International Council of Museums) е световната организация, която обединява музеи и музейни експерти от 136 държави. Мисията на ИКОМ е да подпомага развитието на музея като институция и утвърждаването на неговата отговорност и роля, за популяризирането и опазването на културното наследство. Неправителствената организация е създадена през 1967 година и има консултативен статут към Икономическия и социален съвет на ООН. Поддържа активни и ползотворни отношения с ЮНЕСКО.

ИКОМ създава и поддържа „Червен списък“ на застрашените артефакти и произведения на изкуството, за да информира световната общественост за контрабандата и нелегалната търговия с уникални предмети.

През 2017 г. Международният съвет на музеите създава и Етичния кодекс на музеите, в който са посочени принципите, основните изисквания и насоки за осъществяване на тяхната дейност.

Председател на Българския национален комитет на ИКОМ е член-кореспондент на БАН – проф. д. изк. Мила Сантова. С нея разговаряме за дейността на ИКОМ и за новата роля на музея днес. Още от Европейски паралели - за музея, за галерията