Духовната разслабеност

''По пътя към храма'', 15.03.2020 г.

Втората неделя на Великия и спасителен пост, която отбелязваме днес, е обявена от Църквата Христова и посветена на един велик отец и учител – Св. Григорий Палама.

"Бог е предвечна и присносъщна светлина, пълна и абсолютна святост. Общението с Него води към духовно озарение, доставя на душата неизказана блажена радост. А богообщението се постига чрез молитва, нравствено усъвършенстване, духовни подвизи и свято безмълвие. По тоя път са достигнали богообщение и святост великите отци-мистици на православния Изток. Един от тях е и днес честваният св. Григорий Палама, архиепископ Солунски - велик поборник за православната вяра и най-изтъкнатият представител на онова духовно-съзерцателно движение през XIV в. в Източната (Православната) църква, което е известно под името исихазъм, т. е. безмълвничество.

Св. Григорий Палама и неговото учение намират оправдание в думите на Господ Иисус: "Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога" (Мат. 5:8) или "Който Ме люби, ще бъде възлюбен от Отца Ми и Аз ще го възлюбя и ще му се явя Сам" (Йоан. 14:21). То е потвърждение на онова, което някога св. ап. Павел сам бе изпитал като засвидетелства реалността на ония неща от духовния свят, които човек не може с думи да изрече (2 Кор. 12:4). Св. Григорий се яви като нов Павел, който можа по пътя на исихията (вътрешна тишина и мир) да достигне най-висшата степен на богообщението и богоозарението при условията на тукашното ни битие.

Подобно на св. Григорий и други боголюбиви души по пътя на безмълвието и подвизите са достигали състояние на богоозареност и боговидение. Да си спомним само за преп. Теодосий Търновски и преп. Серафим Саровски. Първият бил видян от своя ученик Евтимий във време на молитва да гори като огнен стълб, а вторият, също по време на молитва, озарен от благодатта на Св. Дух, блестял по-ярко от слънцето в неговия обеден блясък.

Като празнуваме днес паметта на св. Григорий Палама, нека изпросим светите му предстателни за нас молитви и да го възпеем с похвалните слова на днешната му светилнична песен:

"Радвай се, похвала на отците, уста на богословите, жилище на безмълвието, дом на премъдростта, връх на учителите, глъбина на словото! Радвай се, органе на деянието, краен предел на боговиждането и изцерител на човешките недъзи! Радвай се, храме на Духа! Радвай се, отче, който, ако и да си умрял, още живееш!" Амин!"

Макариополски епископ д-р Николай

В рубриката "Съвременна Библия" - във време на пандемия страхът от неизвестното бъдеще се усеща по-ясно. Тук е мястото да спомена група хора, които не изтръпват от страх пред неизвестността. Ще ги нарека "аристократи". Не става въпрос за хората със синя кръв и хералдически гербове. Да бъдеш аристократ е нещо повече от гени и история. Поне това означава думата аристократ. Тя е гръцка и е съставена от аристос, което означава превъзходен, отличен и кратос - власт. Ще ви запозная с един библейски текст, който описва истинските аристократи. Ще откриете, че точно от тях имаме нужда днес. Ще отриете също, че вие можете да бъдете в техния отбор.


Още от По пътя към храма