Българското общество по индианистика навърши 30 години

Разговор на Мариана Ганчева с Любомир Кюмюрджиев

„Орловия Кръг“ е първото българско сдружение, което сериозно се занимава с историята и културата на североамериканските индианци. Членовете му превеждат текстове, издават алманах, изучават в детайли разликите между племената, организират възстановки, на които представят автентични костюми и песни. Оказва се дори, че всички европейски държави имат такива общества.

„В българското общество по индианистика преобладава сериозният изследователски интерес, но хобито е това, която дава първоначалното вдъхновение“ – казва председателят на сдружението Любомир Кюмюрджиев, журналист, преводач, в момента и докторант по етнология. Чуйте го в „Какво се случва“.