Разломи на епохата

Мариана Ганчева разговаря с проф. Боян Знеполски във „Време и половина”

Разломите в съвременното общество, фрагментацията на отделните групи, поривът да се отхвърлят йерархиите и смисълът на социалната критика днес. 

Това са част от темите, които засяга Боян Знеполски в новото си изследване ”Епоха на разломи. Криза на идентичностите и социална критика”. Той анализира протестните движения през изминалите няколко години и счита, че разочарованието от неуспеха им не бива да надделява над идеята, че те са важни. 

„Протестът на жълтите жилетки във Франция може да се разглежда и през призмата на кинохита „Жокера” – казва професор Знеполски – това са съвременните жокери, излезли на площада”.

Според проф. Знеполски изграждането на нов тип солидарност и емпатия между хората може да даде нов тласък на обществата, а фактът че Обединена Европа не е в състояние да помага достатъчно решително на своите членове, може да доведе до преосмисляне на ролята ѝ.