Доброволци в помощ на изолираните възрастни

Възрастните могат да правят поръчките и по телефон
Чрез мобилно приложение, доброволците могат да получават сигналите на нуждаещи се, които се намират в радиус от 5 км и имат нужда от доставка на хранителни продукти, лекарства и други необходими стоки. Доброволецът, който има възможност да откликне, приема заявката в приложението, купува продуктите и ги носи на посочения адрес. 

Възрастните, които не използат мобилни технологии, могат да правят поръчките и по телефон, където друг доброволец - оператор, приема и въвежда заявките.

Важно е човек да бъде отговорен към хората, които обслужва, да предпазва себе си и тях, казва Мартин Леви, който е сред първите регистрирани доброволци в платформата. Той е на 32 години и има дълъг стаж като доброволец през годините, предимно в сферата на неформалното образование за деца и помощ за възрастните хора.

В момента той е служител в международна компания, която организира научни конференции. През деня работи дистанционно, а вечер е на разположение на хората, които имат нужда от помощ и доставки на стоки от първа необходимост.

Споделя, че още при първите по-рестриктивни мерки във връзка с Covid-19, е обмислял нуждата от подобен тип взаимопомощ, особено за по-възрастните хора, които са и по-уязвими към вируса.

“Всеки доброволец сам си осигурява предпазните средства и решава какви мерки за безопасност ще вземе. Въпросът е да има човек здрав разум. Ако кихаш, кашляш и не се чувстваш добре, стой си вкъщи по-добре или помоли някой друг да помогне вместо теб”, казва Мартин Леви.

За да се гарантира сигурността на ползвателите, регистрацията се извършва единствено през верифициран мобилен номер. Информацията за нуждаещите се не е публична, тя става видима само за доброволеца, който приеме да изпълни завката. Така при евентуален сигнал за злоупотреба, извършителят се установява лесно.

Платформата може да се използва от хора в нужда и доброволци на територията на цялата страна. Създателите ѝ са завили готовност да сътрудничат на общините и на службите "Социален патронаж".

Още от Ритъмът на столицата