Вени Петрова: Икономическите мерки на правителството са закъснели и недостатъчни

Интервю на Мила Младенова с Вени Петрова в предаването „12+3“

Правителството да заработи с икономически кризисен щаб, в който да влизат експерти от национално представените браншови организации в туризма, за да бъдат набелязани наистина работещи мерки в сектора. За това настояват от Българската хотелиеирска и ресторантьорска асоциация в становище, внесено в Министерския съвет.

20% от служителите в хотелиерския сектор са били освободени от работа в края на миналата седмица, останалите са в платен или неплатен отпуск. До края на тази седмица се очаква освободените от работа в хотелиерството да са повече от 50%.

Вени Петрова, председател на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация, заяви пред БНР, че икономическите мерки на правителството са закъснели и недостатъчни.

„Тези мерки няма да се отразят благоприятно на нашия бранш. Тези 60% помощ за запазване на работното място са един нескопосан опит на правителството да ни накара да поемем изцяло финансовия удар и да се нагърбим с допълнителни плащания при твърде неясни параметри... Промените, свързани с данъчно-осигурителните изисквания не облекчават особено бизнеса. Те само удължават срока, в който трябва да се издължим“. 

Петрова обясни в предаването „12+3“, че от Асоциацията предлагат мерки по време на извънредно положение и карантина и мерки в следкарантинния период.

„За нас е изключително важно да се спре начисляването на наказателни лихви и лихви за просрочие на този период... Предлагаме разсрочване на ДДС и туристическия данък. Добре е да се замразят лизингите. Да се осигури безвъзмездна помощ за заплащане на разходите по поддържането на затворените обекти“.

Интервюто с Вени Петрова можете да чуете в звуковия файл. 


Още от 12+3