Доброволци помагат на бизнеса

Хора с опит в дистанционната работа и технологиите ще помагат на бизнеса да се справи с предизвикателствата, пред които е изправен от началото на извънредното положение. Инициативата е на организацията "Враца софтуер общество", която предоставя тази възможност напълно безплатно. Ще участват доброволци, обясни Иван Стрижлев от екипа на организацията:

"Идеята ни е да свържем, от една страна, хора с опит в дистанционната работа и, от друга страна, бизнеса, който в момента е изправен пред по-специфични условия - да работи със своите служители дистанционно. Идеята е хората, които имат опит в тази сфера, да го споделят с бизнеса, който досега не го е правил, и да им подадем ръка в това трудно време, в което те трябва да се адаптират. Има доста инструменти, които са безплатни и лесни за използване, които могат да послужат за една така дистанционна работа. Те касаят документи, които са на определено място, които мога да бъдат достъпни за всички. Те касаят онлайн срещи, касаят възможности за проследяване работата на служители или за делегиране на задачи, както и за оценка на извършената работа. Наистина има богат набор и се надяваме да сме полезни поне малко с тази наша инициатива."

Дистанционно биха могли да се изпълняват предимно административни дейности. За да се възползват, представителите на бизнеса е необходимо да попълнят кратката електронна форма.

Още от Цветовете на деня