За „Характери“ на Лабрюйер

Интервю на Силвия Чолева с проф. Стоян Атанасов за ''Артефир''

Новото издание на „Характери“ на Лабрюйер излиза с редактиран превод. Стоян Атанасов превежда книгата, когато е още млад преводач, и днес критериите му за превод са еволюирали, както казва самият той в бележка към настоящото, трето издание. То включва десет от 16-те глави на „Характери“ на Лабрюйер, но въпреки това „дава достатъчна представа за моралната философия“ на автора и „за неговия писателски талант“. Днес отделни части, особено в главите „За жените“, „За кралския двор“ или „За монарха и държавата“, може да ни се струват далечни спрямо съвременния живот и мислене, но дори и в тях, а несъмнено в цялата книга, читателят ще се изненада на актуалното звучене: 

„Много хора нямат друга стойност, освен тази на името си. Вгледаш ли се в тях отблизо – истински невежества, а отдалеч внушават респект“.

В далечния XVII век, наричан век на моралистите, Жан дьо Лабрюйер с изящен език и стил разкрива различни „характери“, като поставя акцент „не върху вътрешния мир на съответния характер, а върху външното му поведение, представено посредством неговите жестове и реакции“, както пише в предговора си Стоян Атанасов и определя като „типология на човешкото“ Лабрюйеровите „Характери“. Една книга, която през вековете е пренасяла мъдростта и писателското майсторство на автора си, до което се струва да се докоснем днес. 

Чуйте проф. Стоян Атанасов.

Още от Артефир