Специалисти са в постоянен контакт с лицата от Дневен център за деца и пълнолетни с увреждания

Тюркян Шукри, психолог и директор на двата центъра за хора с уврежданияСпециалистите от услугите Дневен център за деца с увреждания и Дневен център за пълнолетни лица с увреждания в квартал Студен кладенец, са в постоянен контакт по телефона с децата и възрастните, обгрижвани в тях. С тях се провеждат здравни и профилактични беседи, паника няма.

„По заповед на кмета целия екип на двете институции сме в отпуска. Всички колеги имаме готовност за on-line обучение. Правим програми, като всяка една програма е индивидуална и адаптирана според възможностите и потребностите на децата. Децата се обучават по индивидуална програма, всяко едно. Имаме непрекъснат контакт с децата и младежите, и техните родители, като се интересуваме за здравословното им състояние,“ заяви психологът Тюркян Шукри.

В двете социални услуги Дневен център за деца с увреждания и Дневен център за пълнолетни лица с увреждания специалисти се грижат за 32 деца и 39 пълнолетни с увреждания.


Още от БНР уеб