Искаме да запазим работниците и след извънредното положение

Интервю на Живка Танчева с Дамян Петров

Актуализираният проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на условията и реда за изплащане компенсации на работодатели, преустановили работа поради обявеното извънредно положение се очаква днес. 

Ще бъдат направени някои технически корекции, като днес до обяд ще бъде изготвен окончателен текст, който ще бъде предложен от министъра на труда и социалната политика за приемане от правителството.

Разговор с Дамян Петров, от Българската асоциация на производителите на асансьори и член на АИКБ ще сподели кризисните планове на бизнеса от региона. Той обяснява и дали ще кандидатстват за мерките на правителството в подкрепа на българската икономика. 

Дамян Петров каза, че имат пълен цикъл от услуги и кризата ги засяга по две направления - както производство, така и услуги на локално ниво за асансьорите. Кризата доведе до намаляване на поръчките, каза още Петров. По думите му ликвидността намалява, защото всеки изпитва несигурност затова как ще продължат мерките на извънредното положение.

Що се отнася до мерките на правителството, да ние ще кандидатстваме за тях, но само при ясни условия, каза още Петров. По думите му фирмите имат предварителни калкулации, за да направят точно за кой период се отнасят тези 20% от спад на производството. Бизнесът има един глас в тази криза, посочи още Дамян Петров и допълни, че продължават работа при спазване на всички мерки за карантината. 

Още от Точно днес