Симо Симов: Резкият спад на цените на горивата не е добър за икономиката

Симо Симов за обстановката на пазара на горива

Върховната административна прокуратура сезира Комисията за защита на конкуренцията, която трябва да прецени дали да образува производство с предмет "Как се образуват цените на течните горива при продажбата им на бензиностанциите на територията на страната". Преписката е образувана във връзка с констатираното значително намаление на стойността на суровия петрол в световен мащаб /с 47,4%/, според данните на Агенция „Митници“, и спадането на цените на течните горива в страната с едва около 11%.

Въпреки че точната величина на цената, на която се продават/закупуват въпросните горива, не подлежи на административно регулиране, същината на данните е такава, че трябва да се изключат всякакви съмнения относно наличие на т. нар. „съгласувани практики“ на лицата, които преимуществено предлагат на пазара такива продукти в противоречие с изискванията на конкуренцията и на свободната инициатива в стопанската дейност. 

Говорителят на Асоциация на вносителите, производители, търговците и превозвачите на горива Симо Симов обясни, че има някои фактори, които обясняват задържането на цените от големите вериги бензиностанции, сред които повече запаси от горива, по-малко клиенти по бензиностанциите на магистралите, както и разходите за транспортиране. По-скъпа е и издръжката на техните обекти.

Търговията с горива е един от най-големите източници на ДДС за държавния бюджет. Рязкото спадане на цените води до намаляване на приходите от този данък във фиска на държавата. По неофициални данни през първите два месеца на годината не са влезли около 5 млрд. лева от преки и косвени данъци. Рязкото спадане на цените на горивата не е добро за икономиката, изтъкна Симов. 
Още от Трафик София