Художниците и светът след шест месеца

Разговор на Силвия Чолева с Мария Василева в ''Артефир''

В този труден момент за творците галерия „Структура“ – в лицето на Мария Василева – задава на З0 художници въпроса: „Как си представяте света след 6 месеца?“. Отговорите са много различни, често съвсем неочаквани. 

Междувременно най-новото издание на галерията е каталогът на художничката Боряна Петкова, която отговаря така на зададения въпрос: „Бяло, чисто, неограничено в дълбочина пространство, наподобяващо лист хартия. В него хаотично се движат микроскопични елементи, разделени от добре премерена дистанция (1 м). Въпреки това категорично разстояние, те постоянно се насочват и пренасочват един към друг.

Плахи и колебливи опити за допир.

Всякo такова движение, породено от нужда за контакт, се материализира в линия – почти незабележима, чуплива линия.

Единственото реално нещо, което мога да си представя, е тази несъвършена, колеблива и режеща бялото линия – резултат от спешната необходимост да се „намерим“ от-на-ново.“

На страницата на галерията във Фейсбук можете да откриете и други отговори. 

Повече за новия каталог и за инициативата по време на извънредно положение чуйте от Мария Василева.


Още от Артефир