Защитени ли са личните ни данни по време на извънредното положение

Коментар на Венцислав Караджов пред Анелия Торошанова за „Законът и Темида“

Ще има ли злоупотреби с лични данни при предоставяне на декларациите ни на полицейски служители, когато напускаме дадено населено място или влизаме в друго? Как да потърсим правата си?

В официално становище на Комисията за защита на личните данни за законосъобразност на обработването на лични данни от МВР чрез събиране на декларации от преминаващите през КПП граждани и областните градове на страната се казва: „Гражданите следва да са спокойни, че възможността за ограничаване на техните права, в т. ч. и правото на защита на личните им данни, не води до тяхното нарушаване“.

Коментар по темата направиха Венцислав Караджов, председател на Комисията за защита на личните данни, и адвокат Владислав Дацов, член на Софийска адвокатска колегия.

Българските граждани не трябва да се притесняват – затова съществуват държавни органи които да балансират правомощията на другите администратор – публични или частни, и такъв орган е Комисията за защита на личните данни. Мярката е необходима и пропорционална и засяга само тези, които се придвижват извън населеното място. Има по-сериозни обществени цели, които трябва да се постигнат с това временно неудобство – подчертава Венцислав Караджов.

Цялото интервю чуйте в звуковия файл.

Владислав Дацов: Правата на българските граждани, във връзка с обработването на личните им данни не са им разяснени – те не знаят кой е администраторът на данните, кои са обработващите, нито с какви цели ще се обработват тези данни и за какъв срок. На сайта на министерството целите са формулирани доста общо. Много съществен въпрос е могат ли да бъдат защитени тези хартиени декларации, кой ще ги съхранява и кога ще бъдат унищожени.

Смятам, че начинът да се намали вероятността от злоупотреби е декларациите да се изпращат по електронен път, да бъдат регистрирани и пазени в база данни, до които да имат достъп ограничен лица – във виртуалната среда всяко действие оставя следи. Така отпада неудобството декларации да се разнасят, предават и съхраняват, достатъчно е на КПП-то служителите на МВР да проверяват лична карта, дали гражданинът е подал декларация по електронен път и какви са основните данни.


Още от Законът и Темида