Проф. Ивайло Търнев, Национална мрежа на здравните медиатори:

Над 200 здравни медиатори са в пълна мобилизация

Не трябва да етнизираме епидемията, а да работим заедно

Проф. Ивайло Търнев, Национална мрежа на здравните медиатори

В дните на изпитание всички храним признателност и загриженост към лекарите. Не по-малко уважение и признание изисква работата на здравните медиатори.

В момента в страната работят 245 здравни медиатори в 131 общини. Те всекидневно са в контакт с рискови общности в повишена мобилност, домакинства под карантина, ученици, които нямат достъп до онлайн обучение, на които раздават учебни материали и др. 

Здравните медиатори работят с уязвими общности и имат нужда от средства за закупуване на предпазни консумативи. Техните усилия реално помагат на обществото ни да ограничи епидемията от коронавирус. 

Дарените средства се използват САМО за закупуване на предпазни средства, медицински консумативи, маски, защитни очила и костюми, дезинфектанти и други санитарни материали, необходими за работата на здравните медиатори на терен.

Освен това здравните медиатори оказват психологическа и духовна подкрепа на хората от засегнатите общности. Защото в ромските махали страхът от глада и тревогата за физическото оцеляване е по-силен от този от коронавируса.

На сайта на Националната мрежа на здравните медиатори периодично се публикува информация как се изразходват средствата от постъпилите дарения.

Изявлението на проф. Ивайло Търнев е част от кампанията на БНР, осъществявана от програма "Христо Ботев", "За здравето – заедно в борбата с коронавируса". Целта на тази кампания е с помощта на водещи специалисти – лекари и учени, да даде вярна и точна информация за всички въпроси, свързани със здравната ситуация в момента.