Роман за сгромолясването на тоталитарната държава

Разговор на Силвия Чолева с Димитър Кенаров в ''Артефир''

Това е роман за зловещия политически и социален експеримент на социализма, на който бяхме подложени, който се сгромоляса с тежки последици за нас. Второто издание на романа „Покривът“ (първо 2007) на Георги Марков излезе в том с твърди корици и текстове на Цвета Трифонова и Светлозар Игов, както и с бележките на автора и стенограма на СБП от 1963 с разговора на мастити писатели от соца с младия тогава Марков. Впрочем тази стенограма показва не само защо романът му не е публикуван тогава, но и как верните на партията писатели са се справяли с тези, които не са съобразяват с изискванията на соцреализма. 

Съпътстващите романа текстове са много важни за поставянето на „Покривът“ и в литературния контекст, и в политическия. Ето какво пише Цвета Трифонова: „Книгата на Георги Марков ще е пионер сред изворовите белетристични четива, едно от най-автентичните и достоверни свидетелства за политиката, механизмите и краха на „великото“ строителство. Тя е необходима на бъдещето. Тя ще има ролята на учебник, представящ един разгромен период в българската история, бит и култура. Освен че е носител на информация, тя е и доблестен акт на националното себепознание, създаден в годините на тотална идеологическа манипулация и повсеместно подкопаване на фундаментите на живота.“ 

Ето какво пише самият Георги Марков в бележките си за книгата: „И сега, покатерен на най-високата част на тоя покрив, аз слушах наблизо един шмекер, когото наричаха Бъчвето, да казва моите собствени мисли: "Както е тръгнало, братче, скоро ще направят покрив на цялото земно кълбо... И ще си живеем като в оранжерия!...“

Чуйте Димитър Кенаров.

Още от Артефир