Доц. д-р Влади Манев

Ролята на клиничната имунология в борбата с Covid-19

Разговор на Александър Райчев с доц. д-р Влади Манев в ''Нашият ден''

Днес е Световен ден на имунологията. За ролята на имунната система в патогенезата на почти всички заболявания при човека, както и възможностите за лечение чрез повлияване и регулиране на патологично променените имунни механизми. Каква е ролята на клиничната имунология в борбата с Covid-19 и какво представлява цитокиновата буря? Как се изгражда имунологичната памет? Доц. д-р Влади Манев, председател на Програмния консултативен съвет по имунобиологична терапия и имунопрофилактика на рака, е създател на първия у нас Център по клинична имунология. От 1971 г. СЗО признава специалността клинична имунология като самостоятелна и равноправна специалност. 

"Методите, които предлагаме, са залегнали в нашия идеен проект за разкриване на Национален институт за имунотерапия и имунопрофилактика на рака и възстановяване. Този проект е още преди епидемията. Аз лично съм убеден, че тези методи биха били полезни не само за онкоболните, но и за среднотежко и тежко болни, заразени с Covid-19. 

За апаратна детоксикация

Доц. Манев представя идеята за апаратна детоксикация, като част от интензивната терапия на тежко болни с Covid-19. Същността на този метод, използван от токсикологията, е чрез една помпа се прекарва кръвта на човека, който има проблеми с автоинтоксикация, екзо- и ендогенна интоксикация, преминавайки кръвта през една специална шпула, съдържаща активен въглен, тези отрови се абсорбират. Този метод успешно беше приложен при сепсис преди 20 години. Сега възможностите на този метод са увеличени. В БАН преди седмици доказаха, че активният въглен задържа частици от порядъка на Covid-19. 

Ефективно ли е плазмопреливането 

Засега успехът на плазмопреливането обаче не е гарантиран по две причини – първата е това, че титърът на антителата, които трябва да блокират вируса да предизвиква болестни изменения в човешкия организъм, са ниски – а те са ниски, защото самият вирус блокира имунната система. Другото важно е, че в организма на човека има редица ендогенни фактори, които се образуват в резултат на вирусната инвазия – ако те бъдат задържани от този филтър, би могло да се получи ефективност. 

Плазмаферата или екстракорпоралната детоксикация е един от най-продуктивните съвременни методи. Ефективността на този метод се обуславя от неговите детоксикационни, имуномодулиращи и противовъзпалителни свойства. За да има ефективност този метод, трябва да се съчетае с другите и когато се прелее вече плазма с висок титър антитела, ще има в пъти по-голяма ефективност.

Сега, когато няма нито ваксина, нито терапия, нито специализиран медикамент за Covid-19, трябва да се обърнем към реалните възможности на медицинската наука, които не са изчерпани. Не бива да чакаме със скръстени ръце.


Още от Нашият ден