Спортът на децата и юношите разрешен от петък

Със своя заповед от днес Министерството на здравеопазването разреши от 22 май (петък) индивидуалните и колективните спортни занимания на открито за деца и юноши до 18 години, но без състезателен характер и без публика.

От вторник (26 май) се разрешават индивидуалните и колективните спортни занимания за деца до 18-годишна възраст на закрито и на открито. Тези занимания също не трябва да имат състезателен характер и трябва да са без публика.

Разрешени са и индивидуалните спортни занимания на закрито и на открито, без състезателен характер и без публика.

Изключение от забраната за провеждане на спортни мероприятия на открито и на закрито се допуска и по отношение на самостоятелните плувни комплекси и басейни, като не се разрешава функционирането на прилежащите към тях търговски обекти.

Още от Антена спорт