Две нови заглавия на книжния пазар

Разговор на Димитрина Кюркчиева в „Артефир“ с Теменуга Пенчева

Излезе първата у нас „Енциклопедия на тероризма” от Иван Първанов с логото на престижно българско издателство. Първанов е историк, журналист, писател документалист и автор на редица книги на историческа и политическа тематика, сред които: патриотичният том „Българските паметници”, „Атентатите на XX век”, „Свещеният Джихад”, „Кремъл – власт и смърт”, „Мавзолеи, гробници и мумии”, „Децата на диктаторите”, „Любовниците на властта”.

„Енциклопедия на тероризма” е внушителен труд и опит за синтезирано представяне на всички световни терористични организации от древността до наши дни. Съдържа детайлна информация за основаването на всяка от групировките, за лидерите им и за най-известните терористични актове през годините.

Изследвани са и факторите, които обуславят появата, спецификите и периметъра на действие на всяка от разглежданите радикални организации. Ценен принос в изданието е стремежът да се обясни идеологията на съответното движение чрез историческите процеси и чрез политическите и социално-икономическите реалии, които предопределят съществуването на групи за целенасочено екстремно насилие.

На пазара с логото на същото издателство наскоро излезе и юбилейното заглавие „Събрано”, посветено на 100-годишнината от рождението на големия ни поет и писател Валери Петров.

Между страниците на изящния том е публикувано всичко, излязло изпод перото на Валери Петров, от младежките му години до новия век както емблематичните, незабравими стихове и поеми, така и обичаните му пиеси, но и рядко издаваните песни, написани през годините за различни театрални и филмови произведения.