Bulgaristan'ın idari mahkemeleri AB'nde en hızlı çalışanlar arasında

İdari hukuk  işlemleri bakımından Bulgaristan AB kapsamında bütün mercilerde idari davalaran bakılma hızı açısından bir sıra ileri giderek artık ikinci sırada yer alıyor. Yalnız İsveç bu gösterge bakımından bizden ileridir. Yüksek İdari Mahkeme Haber Merkezi bunu AB’nin 2019 yılı resmi verilerine dayanarak bildirdi.İşlevlik, etkinlik ve bağımsızlık göstergeleri bakımından da ülkemiz Avrupa’nın önde gelen yargı sistemleri arasında yer alır. 2019 yılında  yasama işlemlerine karşı 134 davanın açılmasıyla 2018 yılına göre bu türden dava sayısının iki kat arttığı da kaydediliyor.


Още от БНР уеб