Децата и кризата на фокус в уебинар

Интервю на Диана Дончева с Весела Банова

В рамките на онлайн дискусия „Деца, медии и пандемия“ УНИЦЕФ ще представи резултатите от анкета сред подрастващи за възприемането на кризата с Covid-19. 

В началото на кризата и извънридното положение е доминирал позитивният момент заради по-близкия и продължителен контакт между родители и деца. След това обаче е настъпил момент, в който тази физическа слятост на пространствата у дома, без излизания, е започнала да идва в повече, обясни пред "Хоризонт" Весела Банова, психолог и психотерапевт, бивш заместник-председател на Агенцията за закрила на детето. 

"Най-тежко беше за родителите на деца със специални образователни потребности, които имат, да кажем, смущения от аутистичния спектър. Там невъзможността да излизат извън жилището започна да има много тежки последици", отбеляза Банова.

Сигнал за пренасищането от дългото споделяне на общо пространство е дошъл от децата, които в един момент спрели да чуват и да се вслушват в родителите си, посочи детският психолог.

Родителите на по-големите ученици започнали да се оплакват от онлайн обучението, че е много трудно да се съвместяват ролите на родител и учител, сподели от практиката си Банова. 

„Нашата култура е много сложна. Аз непрекъснато чувам в работата си, през работата на социалните работници, приемните родители - до каква степен е прието да не се говори за смъртта, а изведнъж в тази ситуация започна официално, непрекъснато, през медиите да се говори за починалите и смъртта и много родители са в нищото, незнаейки какво да направят“, коментира още Весела Банова.

Цялото интервю можете да чуете е в звуковия файл. Още от Преди всички