Как преживя кризата Стопанският факултет към СУ "Св. Кл. Охридски"

Нина Цанева разговаря с Тодор Ялъмов в ''Нашият ден''

Добре познатата максима за кризата като възможност е реалност за Стопанския факултет към Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултетът отпреди извънредното положение е имплементирал възможностите за дистанционна работа, провеждане на предприемачески курсове и програми за обмен с водещи учебни заведения и компании от цял свят. 

Ситуацията с пандемията е способствала за максимално възползване от възможностите за обучение и надграждане на наученото с акцент върху предприемачеството, кръговата икономика и зелените алтернативи за растеж, казва доц. д-р Тодор Ялъмов, заместник-декан на Стопанския факултет.

Ресурсите на факултета са отворени не само за студенти и преподаватели, но и за кандидат-студентите и всеки, който иска да се ползва от лекциите и практическите занимания, провеждани от водещи експерти от цял свят.  

Чуйте в звуковия файл какви промени ще има в провеждането на държавните изпити и как ще протече кандидатстудентската кампания?