Йозеф Рот като репортер

Разговор на Силвия Чолева с Ана Димова в ''Артефир''

Ян Бюргер, по чиято идея е този подбор на репортажи от Йозеф Рот, пише в послеслова си към „Пътувания из Украйна и Русия“ следното: „Ако работите на Рот от тези години се разглеждат като едно цяло, без оглед на жанровата принадлежност, се вижда, че той не прави принципна разлика между журналистическо и художествено слово: качествата на всеки текст според него се проявяват в оригиналността на неговата тема, в правдивостта на изложението и прецизността на езиковия изказ“. Именно по това репортажите на Рот се доближават до Ришард Капушчински или Яцек-Хуго Бадер, тоест са литературен репортаж. 

Така светът на Украйна и Съветска Русия през 1926 година се разкрива в детайли и смисли, които биха убегнали от погледа на читателя при актуални журналистически текстове. Серията от Репортажи на Йозеф Рот излизат във Франкфуртер Цайтунг и Нойе Берлинер Цайтунг. Той тръгва със симпатии към революцията в Съветска Русия в това пътуване – през Варшава до Ленинград, Москва, Нижни Новгород, Самара, Сталинград, Астрахан, Одеса, Баку и Киев, но на 12 октомври 1926 г. в Киев написва в дневника си, че „окончателно се е отказал от Изтока“. За него социализмът е мъртъв. 

От друга страна, важно е да се отбележи, че за родения в Броди на територията на днешна Украйна Рот това е и пътуване към себе си и корените си. 

Преводът е на Ана Димова, а в бележката на издателката Даря Хараланова четем, че в томчето „стилът и правописът се придържат изцяло към първите им версии“ и не са „нагаждани към съвременната употреба на езика“.

Чуйте Ана Димова.