Да си баща е отговорност, но и сила

Александър Райчев разговаря с Мария Чомарова в ''Нашият ден''

Двата месеца, в която светът остана затворен, даде много материал за размисъл. На прага сме на промени и трансформации на мисленето и нагласите, които обикновено отнемат много време.

От една страна, дългото затваряне у дома доведе до ескалиране на домашното насилие и агресията и отново постави на дневен ред нуждата от промяна в законодателството, за да бъдат защитени най-уязвимите – децата и жените. Изолацията също така открои променящата се роля на бащата. 

"Месеците на карантина като че ли се превърнаха в месеци на бащата, когато те излязоха на сцената и се заявиха, а майките като че ли отстъпиха част от територията, традиционно смятана за единствено тяхна" коментира в "Нашият ден" психотерапевтката Мария Чомарова. Тя разказа за инциативите на фондация "Анимус", свързани с промяна на образа на бащинството у нас.

Фондацията от години работи за промяна на нагласата към бащинството. Тя стартира от 1 юни кампания "Активно родителство" и издава книгата "Мили тате", в която са събрани рисунки, писма и послания на деца до бащите. Детските представи рисуват един сложен, объркан, най-често отсъстващ, нерядко гневен образ на бащата, но също така са изпълнени с безусловна обич и нужда от внимание, обич и закрила.

Детските представи утвърждават и друго, че освен отговорност, бащинството може да бъде източник на голяма сила, а също на радост.