Какви са правата на децата и спазват ли се у нас

Репортаж на Цветомир Цветанов
Близо 150 организации са обединени в Националната мрежа за децата, чиято основна задача е да защитава правата и да подпомага деца в риск. Всяка година организацията извършва и мониторинг на изпълнението на политиките за защита на тецата и осигуряване на нормално и щастливо детство в България. Какво показват данните, Мария Брестничка, директор "Развитие" на Национална мрежа за децата:

"Oсвен че мрежата помага директно на деца и семейства, това, което ние имаме като задача, е да проследяваме доколко нашата държава изпълнява собствените си ангажименти към децата и семействата в България. За девета поредна година издаваме нашия бележник. Това е годишният доклад, в който проследяваме как живеят децата в различните аспекти от техният живот. Това, което виждаме през последните години, е, че политиките за деца в България са изправени пред доста трудности. Нямаме стратегия за това какво правим и как помагаме на децата. Настояваме България да има цялостен план за децата. Детските права са това, с което започват човешките права. Тоест всеки един от нас е важен. Има неотменими права и условия за живот и развитие. Детските права наред с всички останали човешки права имат нужда от допълнителни такива. Например, всяко дете да има достъп до здравни грижи, достъп до образование, има право на защита от насилие. Правата на детето са тези условия, които са нужни да бъдат изпълнени, за да могат децата да имат щастливо детство."

Повече за правата на детето и къде можем да сигнализираме при нарушаването им- в прикачения звуков файл.

Още от Цветовете на деня