11 дни за миньорите от Оброчище да опитат да си върнат неплатените заплати

Работниците от мангановата мина Оброчище разполагат със срок от 11 дни, за да кандидатстват във Фонда за гарантиране на вземанията заради неизплатените им от повече от 18 месеца заплати.

Припомняме ви, че в края на миналата година Добричкият окръжен съд заведе дело по несъстоятелност на концесионера на рудника „Евроманган“ по искане на Инспекцията по труда и Енерго Про.

През март тази година съдът обяви дружеството в несъстоятелност, но делото може да бъде прекратено или отложено заради неплатени такси към съда от страна на кредиторите, най-големият от които е НАП.

Назначеният временен синдик на мината също е изправен пред трудности при управлението й, веднъж защото няма средства, с които да се грижи за собствеността на мината и втори път защото все още ведомостите от страна на концесионера не са му били предоставени.

С част от миньорите на мангановия рудник се срещна кореспондентът ни в Добрич Мая Щърбанова. Какво споделят те в тази ситуация чуйте в следващия репортаж.

Сигналите за нередности в мангановата мина Оброчище са от години.

Чрез множество протести работниците в рудника алармираха за некоректно отношение от страна на техния работодател, за забавени плащания на концесионните такси и за лоши условия на труд, докато не се стигна до сегашния момент, в който мината не работи от месеци, служителите не са получавали заплати от повече от година, а концесионерът беше обявен в несъстоятелност от съда. И независимо че става дума за една от четирите манганови мини в света и най-голямата в Европа, държавата също мълчи по въпроса. Пред настоящите и бившите работници на мината има два варианта да получат забавените си възнаграждения – единият е чрез кандидатстване пред Фонда за гарантиране на вземанията, а другият е чрез индивидуалните дела, които част от тях са завели. За съжаление и в двата случая институциите имат нуждата от необходимите документни доказателства, но ведомостите и до този момент не са били представени от страна на концесионера.

Един от завелите индивидуално дело е Павел Костадинов, работил десет години за Евроманган, освободен от длъжност през месец март миналата година.

Като заварчик в продължение на осем години в мината работи и Димитър Андреев, който не е навършил възраст за пенсиониране, не може да си намери работа и разчита на доходите на съпругата си.

Над 24 хиляди лева неизплатени заплати от Евроманган има и Йоан Димитров, работил като началник участък „Добив“.

И така примерите са десетки, защото десетки са и хората, които чакат да вземат макар и част от изработените си пари. И ако институциите услужливо мълчат по отношение на хората, то се питаме поне държавата няма ли да прояви загриженост за своето подземно богатство, което Йоан Димитров сравнява със стойността на златното находище в Челопеч.


Още от Антена спорт