Историята на един символ

Съдебната палата е една от най-красивите и внушителни сгради в Шумен, тя е един от символите на града.

Строежът й е започнал през 1905 г. и е завършен през 1925 г. От 1931 г. е собственост на Министерството на правосъдието и в нея се помещава Окръжен съд – Шумен до 1944 г., когато е сменено предназначението, а съдът е изместен в друга сграда на Руски паметник..

Окръжен съд – Шумен се връща в палатата през 1991 г. с оборудване от банки, катедри, маси и пейки за съдебните зали, което според някои исторически източници е от 1931 г. Същото е и към днешна дата.

Съдебната палата фигурира под № 146 в регистъра като архитектурно-строителен паметник на културата.

Тук обаче времето не е спряло. Отдавна компютрите, принтерите и интернетът са в услуга на магистратите и служителите от съда. Развиващите се технологии навлизат все повече в правораздаването.
От 2017 г. заработиха и информационните екрани пред залите на съда. През следващата 2018 г. Окръжен съд-Шумен е включен в Единния портал за електронно правосъдие. Скоро пък започват и видео разпити по интернет. 

Още от БНР уеб