Лятната академия на „Заедно в час“ и в 75 ОУ в квартал „Факултета“

Разговор на Венета Гаврилова с Александрина Андреева и с Галина Тимова в ''За думите''

Безплатни занимания по математика, английски език и социални умения ще има и това лято от 28 юли до 13 август, но вече в три столични училища. Към 90 СУ „Ген. Хосе де сан Мартин“ в „Люлин“ и 125 СУ „Боян Пенев“ в „Младост“ се присъединява и ОУ „Тодор Каблешков“ във „Факултета“. 

Десетата лятна академия за успех и забавления се организира при повишени мерки за безопасност, с намален брой участници и някои ограничения в общите прояви и контактите. Ще се обърне специално внимание на учебното съдържание от месеците на дистанционно обучение. За децата билингви от ромския квартал „Факултета“ ще се наблегне върху усвояването на българския език, мотивацията за учене и уменията за общуване. 

Предизвикателство за организаторите е контактът с родителите и ангажирането им с образованието на децата. По замисъл и реализация лятната академия е и част от подготовката на новите учители по програмата „Заедно в час“ за практическата им работа в училище от следващата учебна година.

Разговор с Александрина Андреева, координатор от „Заедно в час“ и с Галина Тимова, зам.-директорка на 75 ОУ „Т. Каблешков“.