Проверяваме онлайн за невръчени глоби от КАТ

От днес стават достъпни онлайн справки за невръчени глоби по Закона за движение по пътищата и електронни фишове през интернет портала на МВР. Проверката ще се извършва по номер на свидетелство за управление и ЕГН.

При наличие на връчени и влезли в сила наказателни документи, по които се дължи глоба, се извежда списък с неплатени задължения и е осигурена възможност за заплащане на дължимите суми през портала. Другите възможности за заплащане задълженията са чрез терминално устройство в структура на МВР, банков превод, пощенски запис, интернет банкиране, каси за парични преводи и чрез КЕШ-терминали.

За да стане дължима глобата наложена с даден административно-наказателен документ, не отпада необходимостта той първо да бъде връчен и влязъл в сила, съгласно нормативно заложените срокове, уточняват от МВР. Електронен фиш може да бъде връчен във всяко районно управление на МВР или в звено "Пътна полиция" За връчване на наказателни постановления е необходимо водачът да посети лично звеното на "Пътна полиция" към областната дирекция на МВР по постоянен адрес.

Още от Трафик София