Онлайн инспектиране на онлайн обучението

Разговор на Венета Гаврилова с Анелия Андреева във ''Всичко за образованието''

Извънредната епидемична ситуация изправя експертите от Националния инспекторат по образованието пред съвършено непозната реалност. Налага се да реорганизират работата си и да проверят дали показателите за оценка на качеството на предучилищното и училищното образование могат да се приложат и при дистанционно наблюдение на обучението.

Критериите „сработват“, макар че няма технология, която да замени живия контакт – в случая между инспекторите и педагозите. Оказва се, че необичайната ситуация само откроява съществуващите различия между учителите, училищата и директорите в разбиранията и подхода им към работата и още веднъж потвърждава, че силно централизираното управление, еднаквите изисквания и остарелите методи на преподаване не са в услуга на доброто образование.

Извънредното положение прави очевидно доколко подготовката на учителите и допълнителната им квалификация е ефективна и подходяща. Там, където училищните ръководства са се погрижили за обучението на преподавателите в съвременни технологични средства и методи, преходът към дистанционна работа е бил значително по-безпроблемен. Въпреки техническите затруднения и напрежението, отново се доказва, че творческият дух и професионализмът на учителите и директорите е съществен фактор за качественото образование. Някои от първите изводи на инспекторите представя д-р Анелия Андреева, директорка на НИО.