Йоанна Дочевска: Много българи вече осъзнават нуждата от спорт

Йоанна Дочевска за развитието на спорта, новите бази и участието в международни обучения

Спортът е амбиция, емоция и вдъхновение, иницииран от хората за хората и се основава на личните убеждения за интегритет, отдаденост и справедливост, както и на принципите на „честна игра“, работа в екип, дисциплина, равен старт и недискриминация. Спортът е отличен начин да се предотвратят много от проблемите в нашето общество като социалното изключване, насилието, престъпността и зависимостите. Това е веруюто на Асоциацията за развитие на българския спорт, която развива дейността си вече 10 години, организирайки много събития, които вдъхновят гражданите да бъдат активни, създавайки и реализирайки голям брой международни обучения и посещения за обмяна на опит.

Председателят на Асоциацията за развитие на българския спорт Йоанна Дочевска отбеляза пред Радио София, че неправителствената организация е дала възможност на стотици младежи и експерти да се включат в тези обучения и да посетят различни обекти в  различни краища на света.

Една от инициативите на асоциацията е в сферата на спортната дипломация - създадена е първата Спортна дипломатическа академия, която събира представители на четири държави -  три европейски и една от Западните Балкани.

Йоанна Дочевска изтъкна, че се наблюдава значително увеличаване на физическата активност на българите, тъй като спортът е бягство от натовареното ежедневие и същевременно ни дава повишена работоспособност и възможност да сме продуктивни по-дълго време. От друга страна той е продуктът “Здраве”. 

Още за дейността на асоциацията, значението на физическата активност и развитието на българския спорт - чуйте в интервюто на Боян Бочев с Йоанна Дочевска. 

Още от Новото нормално