По-добре късно, отколкото… рано

Разговор на Венета Гаврилова с доц. Ирина Георгиева в „За думите“

Макар че времето е едно и също за всички, за някои то излита като миг, за други се точи бавно, за някои е пари, за други – тиранин, враг, съдник и т.н. Колкото и да са различни вижданията и отношението ни към времето, има и основни схващания, които са общи за представителите на една или друга култура. 

Според учени разпределянето на времето, подреждането на дейностите и отношението към него разделят културите на монохронни и полихронни. При едните времето е строго разпределено за извършване на последователни дейности, то е ценено повече от общуването с околните. При другия тип култури на преден план са човешките взаимоотношения, а времето е разтегливо понятие и в един и същи момент могат да се вършат различни неща. 

Към коя от тези групи принадлежим ние? Като се основава на фразеологизми, свързани с времето, в българския и в руския език, доц. Ирина Георгиева сравнява двете култури и определя принадлежността им към едната или другата група.• Езикови справки по радиото: „семиотика“, „филогенеза“, „сатрап“.